Quảng Nam loại bỏ 6 dự án thủy điện khỏi quy hoạch

13:33 23/06/2021
Có 6 dự án thủy điện tại tỉnh Quảng Nam bị loại khỏi quy hoạch, gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.


Ngày 23/6, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành công văn về việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Một công trình thủy điện tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện, gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

Ngoài ra, đối với dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A, ông Lê Trí Thanh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện; trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.
Ngọc Thi