Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 tuổi

08:12 24/06/2019
Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiệu lực từ ngày 1-9.


Theo đó, điều kiện kinh doanh của dịch vụ vũ trường gồm:  Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định; phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m² trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ); 

Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên. Nghị định cũng quy định, vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng và không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.

Nguyễn Hương