Đầu tư hơn 363 tỷ đồng cải thiện tầm vóc người Hà Nội

16:22 31/08/2018
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030.Theo đó, mục tiêu kế hoạch đặt ra là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giống nòi của người Hà Nội. 

Mục tiêu cụ thể, cải thiện tầm vóc của thanh niên Thủ đô tăng trưởng ổn định đến lứa tuổi 18 đạt được các chỉ tiêu sau: Đối với nam đến năm 2025 đạt chiều cao trung bình 167,5cm, năm 2030 đạt 169cm (toàn quốc 168,5cm); đối với nữ năm 2025 đạt 156,5cm, năm 2030 đạt 158cm (toàn quốc 157,5cm).

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố sẽ triển khai 4 chương trình tập trung tuyên truyền, giáo dục và vận động thay đổi hành vi về phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội; bảo đảm chế độ dinh dưỡng và tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh từ 3 tuổi đến 18 tuổi trong nhà trường... 

Đặc biệt, thành phố sẽ đầu tư hơn 363 tỷ đồng cho giai đoạn 2018-2025 để thực hiện mục tiêu trên.

Hải Châu