Kết nối sản xuất linh phụ kiện trong nước

08:11 11/01/2022

Theo thông tin Bộ Công Thương vừa công bố, năm 2021 sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì và giữ được nhịp độ tăng trưởng tích cực.

Năm 2022, để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước tăng 6- 6,5%, ngành Công Thương phấn đấu đạt mục tiêu IIP tăng khoảng 7 -8 %. Bộ Công Thương xác định sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong một số ngành trọng điểm như: Công nghiệp ôtô, điện tử, dệt may và da giày. Tập trung vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với một số doanh nghiệp FDI đa quốc gia như Samsung, Toyota... tăng cường tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn.

L.Hiệp
.
.