Giảm 50% phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Thứ Hai, 08/07/2024, 07:24

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định thẻ hướng dẫn viên du lịch được giảm 50%.

Trước đó, việc thu phí thẩm định các giấy phép nói trên và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được áp dụng theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Giảm 50% phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành -0
Ảnh minh họa.

Hiện nay, việc áp dụng giảm các phí thẩm định được thực hiện theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2024 – 31/12/2024. Ngoài lĩnh vực du lịch, Thông tư số 43 còn áp dụng cho một số lĩnh vực khác, trong đó có giảm 50% đối với phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…

N.Hoa
.
.
.