Đề nghị TP Hồ Chí Minh sửa quy định về thu phí hạ tầng cảng biển

09:06 12/05/2022

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc xem xét lại phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này nhận được công văn của UBND tỉnh Đồng Nai, công văn của Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đề nghị TP Hồ Chí Minh sửa quy định về thu phí hạ tầng cảng biển -0

Bộ Tài chính cho biết đã có 3 công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết việc quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP Hồ Chí Minh và mở tờ khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự phân biệt đối xử.

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp quy định Luật Phí và lệ phí.

H.A
.
.
.