Các dự án điện duy trì được tiến độ

08:06 17/07/2015
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Do công tác thu xếp, bố trí và giải ngân vốn đầu tư các dự án điện thuận lợi nên tình hình thi công của hầu hết các dự án nguồn và lưới điện đều duy trì đúng tiến độ.

6 tháng đầu năm đã hòa lưới phát điện 5 tổ máy mới với tổng công suất 2.654 MW, gồm: Nhiệt điện Mông Dương 1, Nhiệt điện Duyên Hải 1  và tổ máy 2 Nhiệt điện Ô Môn I. Các Dự án thủy điện Lai Châu, Huội Quảng vẫn đang bám sát mục tiêu phát điện tổ máy 1 vào cuối năm 2015.

Các dự án nguồn điện cấp bách cấp điện miền Nam (gồm: các dự án tại các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải) và các dự án: Nhiệt điện Thái Bình, Thủy điện Sông Bung 2, Thủy điện Trung Sơn tình hình triển khai cơ bản bám sát tiến độ. Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận đã và đang triển khai các thủ tục đầu tư đối với tất cả các dự án thành phần theo tiến độ đề ra.

Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt dự án di dân tái định cư; Bộ Công Thương đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Nam Phương