Bảo Việt dự tính bồi thường 110 triệu đồng vụ tàu du lịch cháy

10:25 13/05/2016
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, Chủ tàu QN 6299 là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch VIT Hạ Long, đã tham gia bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Quảng Ninh.


Theo hợp đồng, trách nhiệm bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với bên thứ 3, với mức trách nhiệm tối đa là 100 triệu đồng/vụ tổn thất; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách trên tàu, mức trách nhiệm 30 triệu đồng/người/vụ; 6 thủy thủ đoàn được bảo hiểm với mức trách nhiệm tối đa là 20 triệu đồng/người/vụ. 

Ngoài ra, toàn bộ khách du lịch trên tàu cũng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm du lịch mà Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã ký với Bảo Việt Quảng Ninh, với mức trách nhiệm bảo hiểm du lịch là 20 triệu đồng/người/vụ. 

Song, do chủ tàu đã mua bảo hiểm thân tàu ở một doanh nghiệp bảo hiểm khác, nên ước tính dự phòng chi trả bảo hiểm cho các tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm là khoảng 110 triệu đồng.

H.A