Một cán bộ được giữ chức Chánh Thanh tra liên tục 14 năm

09:29 21/03/2019
Thông tin với Báo CAND, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Trần Văn Dũng cho biết, căn cứ để bổ nhiệm lại đối với ông Lê Ngọc Quý là Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức viên chức lãnh đạo...


Liên quan đến việc ông Lê Ngọc Quý liên tiếp được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại giữ chức Chánh Thanh tra quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) từ năm 2005 đến nay, trong văn bản gửi Báo CAND, UBND quận Thủ Đức đã thông tin: Tháng 3-2005, ông Quý được Ban thường vụ Quận ủy điều động từ phường Hiệp Bình Phước về UBND quận Thủ Đức. Sau khi thỏa thuận với Thanh tra Thành phố, UBND quận Thủ Đức đã bổ nhiệm ông Quý giữ chức vụ Chánh Thanh tra Nhà nước quận.

Năm 2008, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã; UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện. Căn cứ vào các quy định này, UBND quận Thủ Đức ban hành Quyết định về việc thành lập Thanh tra quận trực thuộc UBND quận thay cho cơ quan Thanh tra Nhà nước quận Thủ Đức trước đó.

Cùng thời điểm này, ngày 9-7-2008, UBND quận Thủ Đức tiếp tục ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quý giữ chức Chánh Thanh tra quận với thời hạn 5 năm. Dù vậy, phải hơn 6 năm sau, ngày 7-10-2014, ông Lê Ngọc Quý mới được bổ nhiệm lại chức Chánh Thanh tra quận Thủ Đức với thời gian giữ chức vụ theo quy định.

Thông tin với Báo CAND, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Trần Văn Dũng cho biết, căn cứ để bổ nhiệm lại đối với ông Lê Ngọc Quý là Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức viên chức lãnh đạo...

Đại diện UBND quận Thủ Đức cho rằng, qua nghiên cứu Luật Cán bộ công chức, viên chức; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 150/2013/NĐ-CP quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thì không có quy định nào nêu Chánh Thanh tra cấp huyện không được giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ (?!).

Trong khi đó, Hiệu trưởng các trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trực thuộc UBND cấp huyện lại phải thực hiện quy định không được giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ. Ngoài ra, đại diện UBND quận Thủ Đức cũng cho rằng, các nghị định số 158 và 150 nêu trên chỉ quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức không là lãnh đạo quản lý. Còn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Tại văn bản này, UBND quận Thủ Đức còn cho rằng, năm 2002, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý có đề ra chủ trương luân chuyển cán bộ địa phương đã nêu rõ những đối tượng trong diện phải điều chuyển. Song, nghị quyết này chưa điều chỉnh đến đối tượng cấp trưởng như tài chính, thanh tra - những cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận, huyện.

Năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về luân chuyển cán bộ tại Văn bản số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017. Văn bản này chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí cán bộ theo hướng không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó có cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, tài chính, thuế… thuộc cấp huyện, nhưng phải còn đủ thời gian công tác trọn 1 nhiệm kỳ nên ông Quý tiếp tục “thoát” sự điều chỉnh của quy định này.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sự việc một cán bộ giữ chức vụ liên tục 14 năm gây bức xúc trong dư luận địa phương xuất phát từ việc phân biệt Thanh tra Nhà nước quận và Thanh tra quận của UBND quận Thủ Đức.

Bởi, dù ông Quý được bổ nhiệm Chánh Thanh tra Nhà nước quận lần đầu từ năm 2005, bổ nhiệm lại vào năm 2008 khi có sự thay đổi tên cơ quan thanh tra quận, nhưng UBND quận Thủ Đức lại không tính lần bổ nhiệm này khi cho rằng ông Lê Ngọc Quý được bổ nhiệm lại lần đầu vào ngày 7-10-2014.

Tháng 10 năm nay, ông Quý mới hết nhiệm kỳ giữ chức vụ và lúc đó Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận Thủ Đức sẽ căn cứ các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh hiện hành và số năm công tác còn lại của ông Quý để xem xét, quyết định. Như vậy, đến khi hết thời hạn bổ nhiệm vào tháng 10 tới, ông Quý đã giữ chức Chánh thanh tra quận Thủ Đức (trước đây là Thanh tra Nhà nước quận) liên tục trong hơn 14 năm.

Bảo Sơn