Khánh Hòa quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa

Thứ Năm, 05/01/2023, 15:43

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh này, có hiệu lực kể từ ngày 10/1.

Theo đó, đối với đất ở tại đô thị thì thửa đất tiếp giáp đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ đã quy hoạch từ 19m trở lên, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 45m2 trở lên, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên.

Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ từ 10m đến dưới 19m, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 36m2 trở lên, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất phải từ 4m trở lên. Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ dưới 10m, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 36m2 trở lên, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất phải từ 3m trở lên.

Khánh Hòa ban hành quyết định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa -0
Một góc khu dân cư bên biển ở xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.   Ảnh : Hữu Toàn

Đối với đất ở tại nông thôn, thửa đất tiếp giáp quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50m2 trở lên, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên. Thửa đất tại khu vực các đảo, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50m2 trở lên, chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên. Thửa đất tại các khu vực còn lại, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 60m2 trở lên, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên.

Trường hợp tách thửa đất ở trong khu vực dân cư hiện hữu mà phải bố trí lối đi chung vào các thửa đất sau khi tách thì theo thỏa thuận thống nhất giữa chủ sử dụng các thửa đất được tách nhưng phải đảm bảo chiều rộng lối đi chung tối thiểu 1,5m. Trường hợp tách thửa không thuộc khu vực dân cư hiện hữu mà phải bố trí lối đi chung thì chiều rộng lối đi chung theo thỏa thuận thống nhất giữa các chủ sử dụng của các thửa đất được tách nhưng đáp ứng bề rộng tối thiểu lối đi chung là 4m.

Ngoài ra, trong quyết định này UBND tỉnh Khánh Hòa còn yêu cầu các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện chỉ thực hiện việc tách thửa những trường hợp có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định.

Quyết định số 28/QĐ-UBND nêu trên thay thế Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hữu Toàn
.
.
.