Hà Nội cho phép người dân cải tạo nhà ở ngoài đê

09:29 13/03/2020
UBND TP Hà Nội vừa có thông báo về tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu vực dân cư tập trung hiện có trên bãi sông thuộc địa bàn thành phố.


Chủ trương này nhằm giải quyết trước mắt nhu cầu về cải tạo, sửa chữa nhà tại khu vực không có trong danh mục của Quyết định 257/QĐ-TTg, bảo đảm an toàn công trình và điều kiện sinh hoạt của nhân dân.

Việc cấp phép xây dựng phải đảm bảo công trình nằm trên đất hợp pháp.

Theo thông báo này, việc cấp phép xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu sau: Công trình đã được xây dựng trên đất hợp pháp, không thuộc diện vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai; Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình được cấp không phải là căn cứ để yêu cầu hoặc làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; không phải là căn cứ để yêu cầu bồi thường (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất, dự thảo văn bản của UBND thành phố đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (trong thời gian chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông Hồng, đoạn qua địa phận Hà Nội) đối với trường hợp chưa phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị và không có trong quy định tại Quyết định 257/QĐ-TTg.

T.Linh