Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn “khai sinh” bất động sản du lịch

09:15 17/02/2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có văn bản gửi tới sở TN-MT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương hướng dẫn sử dụng đất đối với một số loại hình bất động sản mới và hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà.

Cụ thể, trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng.

Bộ TN-MT đề nghị sở TN-MT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bộ TN-MT đề nghị đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án. 

N.Y.