Dạy nghề cho 3.300 lao động nông thôn tỉnh Kon Tum

10:08 03/04/2015
Trong số 3.300 chỉ tiêu dạy nghề lao động nông thôn được giao trong năm 2015 ở Kon Tum, có 2.435 chỉ tiêu được giao cho dạy nghề nông nghiệp và 865 chỉ tiêu được giao cho dạy nghề phi nông nghiệp.

Ngày 2/4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã có Văn bản (số 546/UBND-VX) giao 3.300 chỉ tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2015 cho 10 đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện (trong đó, thành phố Kon Tum là địa phương được giao chỉ tiêu nhiều nhất, với 515 người; ít nhất là huyện Tu Mơ Rông (195 người) và đơn vị dạy nghề thuộc Tỉnh đoàn là 100 người.

Trong số 3.300 chỉ tiêu dạy nghề lao động nông thôn được giao trong năm 2015 ở Kon Tum, có 2.435 chỉ tiêu được giao cho dạy nghề nông nghiệp và 865 chỉ tiêu được giao cho dạy nghề phi nông nghiệp.

N.H.Khôi