Tiền Giang xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho công nhân

15:42 19/06/2021
Theo kế hoạch, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho khoảng 5.000 người, đang làm việc tại 35 doanh nghiệp thuộc khu, cụm công nghiệp.

Ngày 19/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 200 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam (KCN Long Giang).

Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được lấy mẫu xét nghiệm. 

Công nhân được lấy mẫu xét nghiệm.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho khoảng 5.000 người (chiếm 20% người lao động) đang làm việc tại 35 doanh nghiệp thuộc khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Việc này nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 để triển khai các biện pháp xử lý không để dịch lan rộng. Kinh phí mua sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, do doanh nghiệp tự dự toán và chi trả.

Cù Dzĩnh