Thông tin SGK riêng cho hai miền Nam-Bắc là không chính xác

15:55 15/02/2016
Ngày 15-2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Thông tin về việc nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam sẽ biên soạn 2 bộ sách giáo khoa (SGK) riêng biệt cho 2 miền Nam-Bắc trong năm 2016 là không chính xác.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, đề án Đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông sẽ thực hiện theo chủ trương một chương trình chuẩn nhưng có nhiều bộ SGK. Theo đó, Bộ chỉ đưa ra các tiêu chí cụ thể về SGK và chịu trách nhiệm thẩm định, trước khi cho phép bộ sách hoặc cuốn sách đó được lưu hành trên thị trường.

Trên cơ sở đó, khuyến khích nhiều nguồn lực xã hội, đặc biệt là các NXB cùng tham gia vào biên soạn SGK.

Việc lựa chọn sách để sử dụng sẽ được phân cấp đến giáo viên, tổ bộ môn của các nhà trường, sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình, nên sẽ không có chuyện phân biệt sách miền Bắc hay miền Nam. Sau khi chương trình này được ban hành, Bộ sẽ công bố chương trình của từng bộ môn và trên cơ sở đó mới có thể biên soạn sách phục vụ cho việc đổi mới giáo dục phổ thông từ năm học 2018 -2019.

Cùng ngày, ông Vũ Văn Hùng, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cũng khẳng định thông tin sẽ ban hành 2 bộ SGK riêng cho hai miền Nam-Bắc là chưa chính xác và NXB sẽ sớm có phản hồi cụ thể về vấn đề này trong thời gian tới.

Trước đó, theo tờ trình Quốc hội, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông để sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Dựa trên chương trình chuẩn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn nhiều bộ, cuốn SGK khác nhau…

Huyền Thanh