Chiếu phim miễn phí nhân dịp Quốc khánh 2/9

19:38 27/08/2015
Dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội tổ chức trên 100 buổi chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Trung tâm đã huy động toàn bộ 5 đội chiếu phim lưu động và 1 rạp chiếu phim tham gia chiếu phim miễn phí. Thời gian chiếu kéo dài từ ngày 18/9 đến hết ngày 5/9.

Trong thời gian này, Trung tâm lựa chọn một số thể loại phù hợp như: phim tài liệu, phim truyện đề tài khẳng định vị trí, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phục vụ nhân dân; trong đó, thể loại phim truyện có các phim Thiên mệnh anh hùng, Người viết huyền thoại, Nhà tiên tri, Thầu chín ở Xiêm… Khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, nông thôn luôn là địa bàn ưu tiên được phục vụ chiếu phim miễn phí trong dịp này.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong dịp cả nước tổ chức các ngày lễ lớn.

Hải Châu