Tự tin, tự hào vững bước đi tới

07:42 07/02/2016
Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân” - Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đất nước đã vào xuân. Sắc xuân tràn ngập khắp phố phường, bản làng, ngõ xóm. Xuân hiển hiện trên những nét mặt rạng ngời của mỗi người. Một mùa xuân với bao điều đáng ghi nhớ…

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, một diễn đàn chính trị bàn những vấn đề hệ trọng của dân tộc. Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 86 năm ngày Đảng ta ra đời. Và, cũng là lúc người người hân hoan đón Tết cổ truyền dân tộc, Tết Bính Thân.  Một năm với bao bộn bề công việc, nhưng nhìn lại chúng ta không thể không tự hào, trân trọng với những thành quả đã đạt được, dẫu còn nhiều điều chưa thật hài lòng.

Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong báo cáo trình trước Quốc hội, kỳ họp thứ 10 diễn ra những ngày cuối năm đã phác họa bức tranh khá đầy đủ về kinh tế - xã hội đất nước. Đó là, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý và phục hồi khá cao vào những năm cuối của kế hoạch 5 năm, chất lượng tăng trưởng có bước được nâng lên; các đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả; văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, cải cách hành chính đạt những kết quả tích cực; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng;  quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thành quả chung của đất nước, có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an  ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, năm qua lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là đã nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra, phạm pháp hình sự giảm; khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các băng, nhóm tội phạm hoạt động đan xen cả về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường...; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng. Hình ảnh tốt đẹp về cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng được ghi nhận và lan tỏa trong cuộc sống.

Nhìn tổng quát qua một kỳ đại hội, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức và còn nhiều hạn chế, yếu kém nhưng cơ bản chúng ta đã thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển cao hơn trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi bà con xã Ái Quốc (tỉnh Hải Hưng cũ).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bầu ra một Ban chấp hành Trung ương mới sẽ cùng nhân dân gánh vác trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, và đề ra đường lối phát triển toàn diện đất nước trong những năm tới. Với mục tiêu cơ bản là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, năm 2016 cao hơn năm 2015. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tiếp tục xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Đánh giá đúng những thành quả cùng những hạn chế yếu kém, thấy được những thuận lợi và những khó khăn để tìm hướng đi phù hợp trên con đường phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh và cương lĩnh chính trị Đảng ta đã đề ra, đó chính là bản lĩnh của chúng ta. Tự hào với những gì đã làm được. Tự tin vào con đường đã chọn, ắt chúng ta sẽ đi đến thắng lợi.

Vinh dự với trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó, lực lượng Công an nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, cùng toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Chỉ biết còn Đảng là còn mình, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống. Để mỗi khi Tết đến, xuân về, người người được no ấm, nhà nhà được bình an, hạnh phúc.

Trường Minh