Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương:

Làm tốt chức năng tư vấn và tạo điều kiện cho hoạt động lý luận phê bình

14:15 03/03/2017
Ngày 3-3, phiên họp đầu tiên của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật (LLPB VHNT) Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS.Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Phiên họp đã tập trung thảo luận về  kế hoạch hoạt động của Hội đồng thời gian tới. Trong đó có nội dung quan trọng là xây dựng và thực hiện chương trình nghiên cứu tổng kết VHNT thời kỳ đổi mới và hội nhập (từ 1986 đến nay).

 Theo PGS.TS. Phan Trọng Thưởng-Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng-đây là chương trình nhằm đánh giá các thành tựu và đúc rút các bài học kinh nghiệm lý luận, thực tiễn từ quá trình đổi mới và hội nhập, xây dựng luận cứ khoa học để tư vấn cho Đảng và Nhà nước về đường lối phát triển VHNT. Nếu Ban Bí thư chấp thuận, chương trình sẽ được triển khai từ 2017 -2019.

Hội đồng cũng sẽ tư vấn và đề xuất chương trình Dịch thuật quốc gia, nhằm chọn lọc, giới thiệu hệ thống các công trình lý thuyết VHNT. 

PGS.TS.Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc phiên họp

Ngoài ra, Hội đồng còn có kế hoạch khảo sát, tư vấn xây dựng chương trình biên tập, xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về VHNT; triển khai kết quả Đề án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước "Lý luận văn nghệ Việt Nam: thực trạng và định hướng phát triển"; chuẩn bị Hội thảo Khoa học toàn quốc năm 2017; tổ chức các lớp tập huấn cho văn nghệ sĩ, giới nghiên cứu LLPB VHNT; hội nghị báo chí thông tin, quảng bá về VHNT; xét tặng thưởng, hỗ trợ công trình, tác phẩm VHNT 2 năm 2016-2017.

Các đại biểu và thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng về kế hoạch của Hội đồng, trong đó đặc biệt quan tâm làm tốt chức năng tư vấn cho Ban Bí thư và cũng như những vấn đề nóng của VHNT.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

GS.TS. Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương- kỳ vọng Hội đồng sẽ phát huy được tâm huyết của văn nghệ sĩ cả nước, để có hệ thống LLPB VHNT vừa phản ánh đời sống VHNT cả nước, vừa bắt kịp nhịp sống VHNT của thế giới.

Về vấn đề tự do sáng tác trong tình hình hiện nay, nhà thơ Hữu Thỉnh mong muốn Hội đồng sẽ tiếp xúc, lắng nghe và đối thoại, góp phần trả lời những vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải lên tiếng. Tạp chí LLPB của Hội đồng không nên có những bài vô thưởng vô phạt trong khi lại né tránh những vấn đề nóng của VHNT được xã hội quan tâm.

GS.TS. Phùng Hữu Phú
Theo TS. Đào Duy Quát, hiện nay nhiều nhà LLPB có uy tín đã không viết nữa hoặc đi vào nghiên cứu, một số người lại né tránh thực tế. Do vậy, Hội đồng cần tập hợp đội ngũ để tư vấn, góp phần tạo điều kiện cho hoạt động LLPB. Nên bám vào các sự kiện, tác phẩm VHNT được dư luận quan tâm để toạ đàm, có tiếng nói chính thức. Đấu tranh với các quan điểm sai trái về VHNT phải có lý có tình chứ cứ không thể chung chung.

GS.TS. Đinh Xuân Dũng cho rằng, điều quan trọng là Hội đồng cần cụ thể hoá kế hoạch hoạt động thành hiện thực; tư vấn dựa trên thực tiễn, cơ sở khoa học để thu hút đội ngũ LLPB trong cả nước; tìm phương thức hoạt động hiệu quả, đúng với chức năng tư vấn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa
Cho rằng phải nâng cao chất lượng Tạp chí LLPB vì đây là tiếng nói của Hội đồng, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam- nhấn mạnh Hội đồng cần thông qua đó có tiếng nói thiết thực về LLPB VHNT, về những vấn đề của văn chương hiện nay, nhằm định hướng cho người đọc. Vấn đề văn học dân tộc và miền núi cần được Hội đồng quan tâm vì tính đặc sắc cũng như bản sắc.

Nhà phê bình Lê Thành Nghị đưa ra hình ảnh sinh động về việc còn lúng túng trong LLPB VHNT khi nhiều người "lội bì bõm trong lý luận của hậu hiện đại mà không bước ra được, khiến đọc xong thấy hoang mang vì không hiểu gửi thông điệp gì cho bạn đọc". Hiện nay, còn chưa làm rõ cả mặt tích cực và chưa tích cực của lý luận VHNT nước ngoài, vì thế, Hội đồng phải giải quyết được vấn đề này.  

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn-Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - nhấn mạnh đến việc Hội đồng phải làm rõ mối quan hệ với cấp trên là làm chức năng tư vấn chứ không phải là đề xuất như các cơ quan công quyền. Quan hệ văn hoá quốc tế hiện chủ yếu là tự phát nên không ăn nhập với quan niệm của chúng ta, hoặc do những người thẩm mỹ kém đưa vào, làm ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc. Do đó, Hội đồng nên tư vấn cho TW Đảng có mối giao lưu văn hoá chặt chẽ với nước ngoài.

NSND Lê Tiến Thọ

Thẳng thắn chỉ ra các Nghị quyết về văn hoá văn nghệ chưa đi vào cuộc sống, đời sống văn hoá văn nghệ còn lúng túng, NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đề nghị Hội đồng cần tư vấn với Trung ương Đảng để Nghị quyết thực sự đi vào đời sống. Cũng cần quan tâm đến các hoạt động nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, để có các chương trình cụ thể nhằm bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

Kết luận phiên họp, PGS.TS.Nguyễn Thế Kỷ đồng tình với những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu và thành viên, để bổ sung và xác định rõ chức năng tư vấn của Hội đồng cùng những nhiệm vụ phải tập trung làm trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT cho biết, trong kế hoạch tới đây, Hội đồng sẽ quan tâm thích đáng đến việc tạo điều kiện cho hoạt động LLPB, sáng tác, coi trọng văn hóa dân tộc vv…


Thanh Hằng