Tiềm năng sản xuất, kinh doanh cung cấp sản phẩm ba kích tím Quảng Ninh cho thị trường rất lớn
16:31 30/05/2021
Cùng với nghiên cứu sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ ba kích tím Quảng Ninh, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học trẻ Phan Kế Sơn (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) chủ trì đã tập trung nghiên cứu phân tích đánh giá về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm này.