Tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, Quảng Trị

12:29 17/06/2021
Ngày 17/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, Quảng Trị. Di tích này nằm bên sông Hiếu, thuộc địa phận phường 2, TP Đông Hà.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,2ha. Phần còn lại của di tích 1,523ha sẽ thuộc khu vực bảo vệ di tích theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013.

Một góc Cảng Đông Hà ngày nay.

Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: Khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu, thông tin lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội liên quan đến di tích; đo, vẽ bổ sung các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích; khảo sát đo đạc địa hình phạm vi quy hoạch; đánh giá hiện trạng kỹ thuật của các công trình. 

Bên cạnh đó, đánh giá mối quan hệ của di tích Cảng Đông Hà trong hệ thống các di tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của khu vực, vai trò của di tích trong mối liên hệ vùng về lịch sử, địa thế, cảnh quan… 

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt kể trên nhằm mục đích di tích này là nơi để giới thiệu và giáo dục các thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Thanh Bình