Thanh tra cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước

12:04 21/03/2019
Sau thông tin phản ánh chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức gọi vong, báo oán, giải nghiệp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa có công văn khẩn đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thờ tự Phật giáo cả nước.

Tại Văn bản số 1014/BVHTTDL-DSVH, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng, Giáo hội Phật giáo các địa phương kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan nhằm trục lợi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị kiểm tra, hướng dẫn hoạt động cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước

 Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho Phật tử, du khách về giá trị, ý nghĩa đích thực của tôn giáo, tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Cùng thời điểm này, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng ký Văn bản số 1013/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin báo chí phản ánh về chùa Ba Vàng và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội tại địa phương; chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy quản lý di tích tôn giáo, tín ngưỡng; kịp thời ngăn chặn việc truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần lành mạnh của nhân dân.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh thông tin kịp thời kết quả kiểm tra, xử lý tới các cơ quan thông tấn, báo chí và báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25-3.


N.Hoa