Sóc Trăng tập huấn kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 14/11/2022, 12:14

Ngày 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 350 vị là chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo… với tổng kinh phí hằng năm trên 80 tỷ đồng.

Sóc Trăng tập huấn kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số -0
Toàn cảnh hội nghị. 

Với những hành động ý nghĩa đó, đã góp phần lan toả những giá trị, nghĩa cử, thông điệp nhân văn, nhân ái giữa người với người; tiếp tục khẳng định tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo của tỉnh; qua đó, góp phần cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu về KTXH của tỉnh, chăm lo, trợ giúp tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống, thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa cử cao đẹp giữa người và người, tốt đời đẹp đạo.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt về quan điểm của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và về Luật Bảo vệ môi trường.

V.Đức - C.Xuân
.
.
.