Được phép chuyển tối đa bao nhiêu tiền ra nước ngoài?

Thứ Năm, 12/01/2023, 07:14

Theo Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 (Thông tư 20) của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động chuyển tiền 1 chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân; mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan nhưng tối đa không vượt quá 50.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương 1 lần chuyển tiền.

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài bao gồm ngoại tệ trên tài khoản thanh toán; tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ; ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.

Được phép chuyển tối đa bao nhiêu tiền ra nước ngoài? -0
Ảnh minh họa.

Việc mua, chuyển, mang ngoại tệ do người cư trú là công dân Việt Nam thực hiện hoặc người đại diện hợp pháp của công dân Việt Nam thực hiện hoặc thân nhân của công dân Việt Nam đang học tập, chữa bệnh ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép phù hợp với quy định của pháp luật.

B.K
.
.
.