Phòng PC46 Công an Hà Nội tìm chủ sở hữu xe

08:37 01/12/2014
Phòng PC46 Công an TP Hà Nội đang tạm giữ 01 xe máy nhãn hiệu Honda dung tích xi lanh 249cm3, màu sơn trắng, số khung 1002136, số máy 3002150.

Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu chiếc xe trên hoặc biết thông tin liên quan đến chiếc xe có đặc điểm trên liên hệ Đội 5 Phòng PC46 Công an TP Hà Nội để giải quyết. Điện thoại: 043.9396322. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến giải quyết, Phòng PC46 Công an TP Hà Nội sẽ làm các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

PV