Mưa tóc

Thứ Năm, 25/05/2023, 14:39

Phan đức Lộc

Mưa gõ xuống chân trời ngàn ký tự
Da đầu hoài niệm tóc xanh
Niềm tin nhớ, quên sợi bạc
Sáng lắt lay như thể phút cuối cùng

Mùa tóc thề dưới gốc cây hò hẹn
Dặn đôi chân qua ngã bảy, ngã tư
Ký ức rủ màn mưa về chốn cũ
Thời gian trong đường chỉ tay lan man

Đôi khi ước tóc như mưa, như nước
Đục và trong cùng ý nghĩ vô thường
Một nhúm đời có còn dư tro bụi
Thả lên trời dăm sợi mảnh hư không

Và lặng lẽ tin vào bóng tối
Đợi bình minh rụng xuống thành dòng
Mưa với tóc lẫn lòa vệt khói
Rồi tan trong khoảng trắng mênh mông…

.
.
.