Lời Sli trong đêm

16:00 22/07/2021
Nông Thị Hưng

Chim về đâu chim hỡi
Em xa anh đêm này
Cỏ còn xanh, cây còn quen góc vắng
Mong chim lượn vòng vòng
Đốt lòng em nỗi đợi.

Men rượu uống là say
Sao phút này đây quẩn quanh trong em bóng người đi mãi
Mặc núi cao che mắt
Mặc suối sâu cản đường
Vẫn hướng về anh một lối.

Đêm đêm em lấy lời ra soi
Lấy thương ra đắp
Câu Sli chan chan trước mặt
Bập bùng theo gió bay đi.