Phấn đấu 70% dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng

09:20 04/11/2016
Ngày 2-11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Thời gian qua, ngành ngân hàng đã phát triển và nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ cho nền kinh tế với 9.787 chi nhánh, phòng giao dịch, 16.937 máy rút tiền tự động (ATM), 222.831 POS, trên 60 tổ chức tín dụng áp dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), 35 tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (mobile banking). 

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phát triển đa dạng, phong phú, có sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới. Nguồn vốn trên 6 triệu tỷ bằng 144% GDP, dư nợ 4,66 triệu tỷ, bằng 111% GDP năm 2015, 99,52 triệu thẻ cuối 2015 giá trị giao dịch qua thẻ 230,6 ngàn tỷ đồng, 37/44 ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai Ví điện tử, quản lý tài sản, tư vấn tài chính đã bước đầu phát triển.

Để tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp, dân cư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg, ngày 5-9-2016 (gọi tắt là Đề án 1726) về Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. 

Đề án 1726 của Thủ tướng Chính phủ đề cập đến 3 vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được. Đó là gia tăng kênh cung ứng dịch vụ ngân hàng; gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng đối với người dân và doanh nghiệp.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh yêu cầu, toàn hệ thống phải thực hiện hướng tới mục đích tạo lập môi trường kinh doanh phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng, đơn giản, dễ tiếp cận và an toàn đối với người dân, doanh nghiệp. 

Hệ thống ngân hàng phải thực hiện mục tiêu tổng quát và 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020 mà Chính phủ đã đề ra, trong đó đến năm 2020: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch/100.000 dân số trưởng thành; có khoảng 30.000 máy ATM; 300.000 máy chấp nhận thanh toán thẻ; khoảng 15% số chi nhánh, phòng giao dịch của NHTM mở tại địa bàn nông thôn; khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm tổ chức tín dụng; khoảng 50-60% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tiếp cận được tín dụng ngân hàng; tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Lệ Thúy