Khai mạc Hội nghị "Hà Giang - Hội nhập và Phát triển"

18:36 01/02/2018

Sáng 1-2, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị “Giới thiệu Hà Giang” với chủ đề “Hà Giang – Hội nhập và phát triển”, tại Nhà làm việc mới của Bộ Ngoại giao, nhằm quảng bá hình ảnh và các tiềm năng thế mạnh của địa phương. 

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chào mừng hội nghị. 

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Hội nghị là diễn đàn để giới thiệu chân thực nhất, phong phú nhất các tiềm năng, thế mạnh của địa phương tới đông đảo bạn bè, đối tác quốc tế, qua đó, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế của các địa phương, phát huy vai trò cầu nối giới thiệu tiềm năng của địa phương tới bạn bè, đối tác quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết, trong chiến lược hội nhập và tiến trình phát triển, Hà Giang đã sớm chủ động nhận diện và định vị lại vị trí của mình trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế để từ đó xác định rõ hơn mục tiêu cũng như định hướng phát triển là: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu; có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ; có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang giới thiệu các sản vật của tỉnh tới Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt, Hà Giang được biết đến có Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã được Unesco công nhận từ năm 2010; có nền văn hóa đậm đà bản sắc của cộng đồng 19 dân tộc cùng sinh sống luôn được bảo tồn, phát huy giá trị bền vững; với 57 di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang đã có những bài giới thiệu về tiềm năng, cơ hội hợp tác quốc tế tại tỉnh Hà Giang  cũng như về công tác vận động, thu hút tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm đóng góp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Tiên An