Trưởng phòng ra quyết định "như" Chủ tịch huyện

12:59 29/08/2018

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã ban hành quyết định tuyển dụng vượt thẩm quyền. 


Ngày 29-8, theo Phòng Nội vụ huyện Thới Bình (Cà Mau), vừa có báo cáo về việc “Kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, xếp lương và quản lý biên chế” tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình, trong đó nêu rõ việc lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện này, đã ban hành quyết định tuyển dụng viên chức sai thẩm quyền.

Theo đó, năm 2013, UBND huyện Thới Bình tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai huyện Thới Bình. Kết quả, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện có 7 vị trí việc làm trúng tuyển được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau công nhận kết quả. 

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình (Cà Mau), đã ban hành quyết định tuyển dụng vượt thẩm quyền. 

Vào tháng 12-2013, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ban hành Thông báo số 141/TB-UBND về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyên dụng viên chức năm 2013. Từ cơ sở trên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình đã ban hành quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 7 vị trí trúng tuyển. 

Qua kiểm tra, đối chiếu các với các quy định, Phòng Nội vụ huyện Thới Bình thấy rằng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã ban hành quyết định tuyển dụng chưa đúng thẩm quyền, vì thẩm quyền này thuộc Chủ tịch UBND huyện.

Phòng Nội vụ huyện Thới Bình đề xuất Chủ tịch UBND huyện hủy các quyết định tuyển dụng sai thẩm quyền. 

Đồng thời, ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với 7 trường hợp mà Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã ban hành quyết định tuyển dụng sai.

Đức Văn - H.Hoàng