Tham gia mạng xã hội, nhà báo phải nghiêm túc, chuẩn mực

16:20 16/11/2016
Ngày 16-11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo Xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Đến dự có các nhà báo lão thành, đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Từ 1-1-2017, Luật Báo chí 2016 bắt đầu có hiệu lực. Thời điểm dự kiến đưa Bộ Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam vào thực thi cùng một lúc với Luật Báo chí 2016 đang đến gần. Việc xây dựng Bộ Quy định này đã và đang được các cấp hội trong toàn quốc hưởng ứng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, đời sống xã hội, đời sống báo chí hiện nay rất sôi động, đa dạng và có những diễn biến phức tạp, vấn đề đạo đức báo chí đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. 

Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là làm sao trong các điều của Quy định phải thể hiện được tất cả những nội dung cơ bản nhất, thiết yếu nhất, vừa có tính khái quát, vừa có tính cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.  

Sau 2 lần họp tập hợp ý kiến tâm huyết từ các nhà báo lão thành, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, các cơ quan báo chí hàng đầu trong cả nước, Ban soạn thảo đã cân nhắc, chắt lọc và đưa ra bản dự thảo Quy định gồm 9 điều dựa trên sự kế thừa bộ quy định ban hành năm 2005; đồng thời có sự tham khảo bộ Quy định đạo đức của các nước khác trên thế giới và dựa trên cơ sở nhận thức về mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức.

Tại Hội thảo, các nhà báo, các đại biểu đóng góp ý kiến tập trung chủ yếu vào những vấn đề: Sự cần thiết phải bổ sung, hoàn thiện Bộ Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, xây dựng dựa trên chuẩn mực về đạo đức, tập quán của dân tộc…; quy định hội đủ các yếu tố như: 

Nhà báo phải trung thành với sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân; Phải thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thực hiện nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội; công tâm, trung thực, công bằng, cân bằng trong tác phẩm cũng như hành nghề; không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi, vô cảm, vi phạm bản quyền, làm lộ bí mật quốc gia; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo vệ, phát huy văn hoá dân tộc... 

Đáng chú ý, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung về điều 5: Không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi. Nghiêm túc, chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, mục tiêu của bộ Quy định này có giá trị dẫn dắt lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút. Từ ý nghĩa rất tích cực này, bộ Quy định sẽ được lan toả trong đời sống báo chí và tác động tích cực, trực tiếp đến đội ngũ những người làm báo Việt Nam.


M.Hiền