Ra mắt Hiệp hội Nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ Tư, 07/08/2019, 17:17
Ngày 7-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư, cũng như việc xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, việc thành lập Hiệp hội bên cạnh việc mang lại lợi cho các doanh nghiệp, Hiệp hội  còn hỗ trợ các nhà đầu tư tăng cường tiếp cận những chính sách, pháp luật về đầu tư một cách toàn diện.

Với vai trò kết nối doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, Hiệp hội sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, pháp luật về đầu tư. Bên cạnh đó, thông qua Hiệp hội các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận xu hướng đầu tư FDI vào Việt Nam, cũng như xu hướng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Ban Thường trực Hiệp hội ra mắt tại Đại hội.

Để hiện thực hóa điều đó, theo Chủ tịch Hiệp hội Trần Sơn Vũ, Hiệp hội sẽ tập trung vào 2 nhóm hoạt động: Nghiên cứu, xác định, đánh giá nhu cầu tư vấn của xã hội, của các nhà hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật, trong đó tập trung vào việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để xác định các vấn đề đặt ra cho hoạt động nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội.

Mặt khác nghiên cứu, xác định, đánh giá các khuynh hướng và các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài, cũng như phân tích, đánh giá nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước; đào tạo đội ngũ chuyên gia về tư vấn cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam…

Tại Đại hội nhiệm kỳ I (2019 -2024), Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành, ông Trần Sơn Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Tâm Phạm
.
.
.