Phát huy khối đại đoàn kết, tạo nền tảng phục hồi và phát triển đất nước

08:10 04/07/2020
Ngày 3-7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ hai (khóa IX).

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch COVID-19. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cho rằng đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mặc dù Việt Nam đã cơ bản kiểm soát thành công dịch bệnh nhưng chúng ta không được phép chủ quan, không để dịch bùng phát trở lại. 

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức.

Đồng thời, Mặt trận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tăng cường khối đoàn kết, thống nhất, củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng năm 2020, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Trong 6 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, tranh thủ thời cơ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phát động, vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực ủng hộ cho các lực lượng trên tuyến đầu và nhân dân các địa phương trong vùng dịch. 

Nhiều tổ chức thành viên của Mặt trận đã có hàng loạt hoạt động thiết thực hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là chăm lo hỗ trợ những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo. 

Tính đến ngày 30-6-2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền được vận động ở Trung ương và địa phương là hơn 2.000 tỷ đồng. Trên cơ sở số tiền và hàng tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ đến đối tượng sử dụng.

Hiền Hạnh