Hội đồng nhân dân cần chú trọng đến công tác hậu giám sát

08:15 27/08/2016
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức tại tỉnh Nam Định vào sáng 26-8.

Với chủ đề “Giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015”, 5 nội dung đã được các đại biểu bàn luận đó là: kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp và phiên họp của Thường trực HĐND; kinh nghiệm xây dựng và triển khai chương trình giám sát chuyên đề; giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân của đại biểu HĐND, chất lượng giám sát của Thường trực HĐND đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri; việc kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố; kinh nghiệm đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhiều tham luận của các đại biểu trình bày tại hội nghị đã nêu lên không chỉ thực tiễn các vấn đề của địa phương, mà còn là những kinh nghiệm để những địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Để thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri đối với Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cần quan giám sát chặt chẽ để mỗi một đạo luật được Quốc hội thông qua kịp thời đi vào cuộc sống.

Hội đồng nhân dân cần chú trọng công tác giám sát, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức thi hành pháp luật, chú trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, để mỗi người dân có nhận thức đúng và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Căn cứ vào Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân vừa được ban hành, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; thẩm tra, giám sát của các ban, các tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân.

Cải tiến phương thức giám sát để đảm bảo giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn. Chúng ta có nhiều mô hình giám sát hay của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cần có trao đổi kinh nghiệm”.

PV (theo VOV.vn)