Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

13:28 23/06/2021
Sáng 23/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tại kỳ họp, sau phần bầu các chức danh chủ chốt HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch UBND TP khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, các Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP, Hội thẩm Toà án nhân dân khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 97,87% đại biểu có mặt tán thành (92/94), đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu sau khi bầu các chức danh UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thay mặt UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 chia sẻ: “Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng, giao phó”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Viết Thành.


Theo Chủ tịch UBND TP,  Chủ tịch UBND TP nhận thức rõ trách nhiệm của mình và mục tiêu quan trọng nhất là: “Bảo đảm người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của chính quyền TP”.

Trong đó, đồng chí Chu Ngọc Anh nêu 3 lĩnh vực, UBND TP sẽ tập trung để tạo đột phá thời gian tới:

Thứ nhất, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, trọng tâm là đường Vành đai 4. 

Thứ hai, cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành Văn hóa, Du lịch.  Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

21 thành viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP.

Đồng chí Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Ngô Minh Hoàng, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc TP.

T.Linh