Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

12:04 23/01/2019
Là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, sáng 23-1 tại Hà Nội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; cảm ơn những nỗ lực, cố gắng, đóng góp quan trọng của Ngành Kiểm tra đảng vào thành tựu chung của đất nước.

Kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao “thấu tình, đạt lý”

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao UBKT Trung ương khi đã tiếp tục vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Đặc biệt, đã kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm về quan điểm chính trị, có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, qua đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

“Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả hơn, đã đẩy nhanh tiến độ kiểm tra các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, đã cho chúng ta thêm những bài học quý”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Nơi nào xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp uỷ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ uy tín để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần tạo môi trường minh bạch, lành mạnh để phát triển đất nước, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả của Ngành Kiểm tra đảng năm 2018

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

 Qua kiểm tra, giám sát kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời phát hiện, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước.

“Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cấp uỷ và UBKT các cấp tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Các đại biểu dự hội nghị

“Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác cán bộ”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục, thấu tình đạt lý.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đang phải đối mặt, trong đó có việc đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân, người quen; đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường, song Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng.

Các đại biểu nghiên cứu báo cáo tại hội nghị

“Vì thế, mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tận tuỵ trong công tác, trách nhiệm và tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp; nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, chuyên nghiệp, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, có bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa; góp phần tích cực để xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên; giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4 nghìn tổ chức đảng và hơn 17 nghìn đảng viên... Đạt được những kết quả đó là do có sự tập trung cao độ của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ Ngành Kiểm tra đảng.


Quỳnh Vinh