Chọn người có đức, có tài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

18:20 28/01/2021
Anh Bùi Văn Huân hy vọng Đại hội lần này sẽ bầu ra những người có tài, có đức, có trí tuệ, năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp tục đưa đất nước phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội.


Anh Bùi Văn Huân, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. 

Anh Bùi Văn Huân.

Cũng như người dân trong cả nước, anh mong muốn Đại hội lần này thành công, dẫn dắt đất nước bước vào thời kỳ mới, phát triển toàn diện hơn. Đồng thời, hy vọng Đại hội lần này sẽ bầu ra những người có tài, có đức, có trí tuệ, năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp tục đưa đất nước phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh-quốc phòng, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Anh Bùi Văn Huân cũng ghi nhận sự nỗ lực của Công an của Công an thủ đô Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) đã gần dân, sát dân, bám cơ sở; kịp thời lắng nghe giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân... 

Anh Huân cho biết: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết rằng thực hiện chủ trương của Bộ Công an, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã tiến hành tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là uy tín của Công an Thủ đô được người dân đánh giá cao”. Anh Huân bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần này sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa nền kinh tế-xã hội lên tầm cao mới; có những chính sách cụ thể phát huy tiềm năng, lợi thế, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Chị Lại Thị Giang, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Mỗi kỳ đại hội, người dân Việt Nam đều mong chờ Ban chấp hành được chọn gồm những cán bộ đủ đức, đủ tài, vừa có tâm vừa có tầm để phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa đất nước đi lên. Trong đó, người đứng đầu phải thể hiện được sự quyết đoán cao, quyết tâm chống tham nhũng, suy thoái, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, làm giảm uy tín của Đảng đối với người dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc..., đưa đất nước phát triển.

Chị Lại Thị Giang.

Với niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách, chủ trương đúng đắn, sáng suốt trong nhiệm kỳ tới và định hướng chiến lược những năm tiếp theo, chị Giang cho biết rất quan tâm tới các nội dung liên quan đến việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Theo chị Giang trong những năm qua, lực lượng CAND đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cũng được tiến hành một cách tổng thể. 

Với sự chủ động, kịp thời của lực lượng Công an từ Bộ, đến các địa phương, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, các vụ việc phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở; không để xảy ra bị động, bất ngờ chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra phá hoại, gây rối, tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp và thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm..., với quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng. Chị Giang tin tưởng rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới để đưa đất nước ngày càng phát triển.

X. Mai