Chấn chỉnh việc thanh tra, xử phạt vi phạm về môi trường

10:45 23/10/2017
UBND TP Hà Nội vừa có công văn chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, CATP, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, rà soát kỹ các hồ sơ thanh tra, kiểm tra việc phát hiện, thu thập, đánh giá các chứng cứ vi phạm để đối chiếu và áp dụng đúng các quy định về xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tuân thủ chặt chẽ các quy định về việc lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu ban hành quyết định, thẩm quyền quy định.

Đối với các trường hợp phải lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, người lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính phải làm việc trực tiếp với lãnh đạo đơn vị có vi phạm để làm rõ, thống nhất về nội dung vi phạm, mức độ vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

N.Y.