Các xu hướng lớn trên thế giới hậu COVID-19

18:42 15/04/2021
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức và đồng chủ trì Tọa đàm quốc tế về “Các xu hướng lớn trên thế giới hậu COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Tọa đàm. 

Tham dự Tọa đàm có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra, cùng với đại diện từ các bộ, ngành, tổ chức có liên quan, các chuyên gia quốc tế hàng đầu của các tổ chức thuộc hệ thống của LHQ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh đến tác động to lớn, nhanh chóng và phức tạp của dịch COVID-19 đối với thế giới. Kinh tế thế giới suy giảm mạnh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, nhưng chuyển đổi số lại được thúc đẩy mạnh mẽ, mang lại cả cơ hội và thách thức to lớn đối với mọi quốc gia. 

Ngoài ra, chiến lược và mô hình phát triển của nhiều quốc gia đứng trước sức ép phải thay đổi khi đại dịch COVID-19 đang làm bộc lộ rõ hơn những tồn tại, tính thiếu bền vững trong mô hình sản xuất và tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, nâng cao tính bền vững, gia tăng tính bền bỉ, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế hài hòa với xu hướng xanh bảo vệ môi trường đã trở thành nhu cầu tất yếu của các chính phủ và doanh nghiệp. thế phát triển lớn của thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. 

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng đề nghị Tọa đàm thảo luận tập trung vào đánh giá những xu hướng toàn cầu quan trọng, nhất là các xu hướng có thể tạo cơ hội cho Việt Nam bứt phá về phát triển; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đánh giá các bài học trong việc tận dung các xu hướng toàn cầu để phục hồi kinh tế hậu COVID-19; đề xuất ưu tiên chính sách trong chiến lược phát triển của Việt Nam để tận dụng các xu thế toàn cầu hậu COVID-19, phù hợp với các đặc điểm, điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và ưu tiên phát triển của Việt Nam.
Điều phối viên thường trú của LHQ  tại Việt Nam Kamal Malhotra đã nhấn mạnh tới một số xu thế lớn quan trọng, tác động tới thế giới và khả năng kiến tạo tương lai tốt hơn của các quốc gia cũng như mối quan ngại ngày càng lớn đối với ba cuộc khủng hoảng của trái đất là biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm. 
Các chuyên gia quốc tế chia sẻ những ý kiến về xu hướng lớn trên thế giới hậu COVID-19 tại Tọa đàm. 

Đại diện LHQ cũng nhận định, những căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, cũng như tác động của tình hình này đến hợp tác đa phương, ẩn chứa nguy cơ xói mòn những giá trị phổ quát của nền quản trị toàn cầu; sự bất bình đẳng diễn ra trên diện rộng trong quá trình phân phối vaccine ngừa COVID-19 giữa các quốc gia có thể tiếp tục làm suy giảm hợp tác đa phương ở quy mô rộng hơn trong những năm tới. 

Tập trung thảo luận và đánh giá về các xu hướng lớn trên thế giới giai đoạn hậu COVID-19, Tọa đàm được chia thành ba phiên thảo luận chính về chuyển đổi số, chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng bao trùm, tự cường và bền vững, và phục hồi xanh. 

Trên cơ sở các ý kiến, các đại biểu đã đưa ra một số gợi ý về chính sách nhằm giúp Việt Nam tranh thủ được các xu hướng lớn của thế giới, kết hợp hiệu quả nguồn ngoại lực này với sức mạnh quốc gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp, giúp Việt Nam đạt được các đột phá, hướng tới các mục tiêu phát triển đề ra tại Đại hội XIII.

Duy Tiến
.
.