Bồi dưỡng nâng cao kiến thức dành cho các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

08:33 15/03/2018
Sáng 14-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Lớp bồi dưỡng gồm 20 học viên là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII. Chủ nhiệm lớp là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện cán bộ và coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, các học viên được lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng là nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng. Cùng với việc trải nghiệm qua thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, các cán bộ phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cập nhật những kiến thức mới về lý luận, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các học viên lớp bồi dưỡng dành thời gian, công sức cho việc nghiên cứu học tập, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học và các quy định của Học viện; hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp bồi dưỡng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

Đánh giá lớp bồi dưỡng là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ tích lũy được các kiến thức, kỹ năng, có thêm bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời có trách nhiệm đóng góp vào nội dung chương trình giảng dạy, cách thức tổ chức lớp để Ban tổ chức lớp học hoàn thiện cho các khóa tiếp theo.

Cho rằng Học viện đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lớp bồi dưỡng từ xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng đến bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên… đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, Học viện cần chú ý đảm bảo đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn, phong phú tham gia báo cáo các chuyên đề, hướng dẫn thảo luận cho lớp học; thường xuyên giám sát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học viên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhấn mạnh việc tổ chức thành công lớp bồi dưỡng là trách nhiệm, đồng thời cũng là cơ hội để Học viện khẳng định vị thế mới với nhiệm vụ ngày càng quan trọng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, Học viện lấy việc tổ chức lớp bồi dưỡng này như là một hình mẫu về ý thức học tập, về kỷ cương kỷ luật, về nội dung học tập cho việc triển khai tổ chức các lớp dự nguồn chiến lược trong thời gian tới và cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống các trường Đảng.

PV (Theo TTXVN)