Bình Dương làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

08:20 10/10/2020
Ngày 9/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”. 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 14/8/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và đã thành lập các tiểu ban tham mưu giúp việc chuẩn bị Đại hội (Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tổ chức Đại hội, Tổ biên tập văn kiện Đại hội, Tổ phục vụ Đại hội, Tổ Truyền thông Đại hội). Nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13/10 đến 15/10/2020. Trong đó, phiên trù bị ngày 13/10/2020; phiên chính thức ngày 14 -15/10/2020. Có 350 đại biểu đại diện cho trên 48.500 đảng viên thuộc 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Tại phiên chính thức (từ ngày 14/10 - 15/10/2020), Đại hội sẽ thực hiện một số nội dung sau: Thông qua Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp đối với dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; thảo luận, tham luận tại Hội trường; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X cũng sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Theo đó, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị do Tỉnh ủy, các hội, đoàn thể tổ chức....Trên cơ sở đó, Tiểu ban Nội dung đã nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét cho ý kiến. 

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình xin ý kiến của Bộ Chính trị và các Ban, Bộ, Ngành Trung ương để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X. Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Trung ương và đã được Bộ Chính trị phê duyệt theo quy định.

Công tác chuẩn bị tốt cho đại hội.

Trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội, các ngành chức năng của tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội như: Khởi công và khánh thành một số công trình trọng điểm; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 (ngày 13/10/2020); diễu hành xe hoa chào mừng Đại hội (ngay sau khai mạc Triển lãm); Mít-tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội (ngày 15/10/2020)…

Tỉnh ủy Bình Dương cũng thông tin, tất cả các đại biểu dự Đại hội lần này đều phải cài đặt và luôn bật ứng dụng Bluezone để truy vết người nghi nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ y tế; cài đặt và khai báo y tế trước khi dự Đại hội trên ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI). 

Chi-Binh