Lực lượng CSND mãi xứng đáng với vai trò nòng cốt trong đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm

15:45 20/07/2017
Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ðảng, Bác Hồ, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào thành quả của Cách mạng Việt Nam.


Bước vào giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục tỏ rõ hơn vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm đầy cam go, phức tạp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; góp phần quan trọng tạo lập, giữ vững môi trường ổn định, thuận lợi phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã chủ động phát hiện, nắm, dự báo, phân tích tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội cũng như góp phần bảo đảm củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trước tác động khắc nghiệt của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, cùng những khó khăn trong nước, tình hình và hoạt động của tội phạm ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, phát động phong trào Toàn dân phòng, chống tội phạm với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống; kéo giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; chủ động phát hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường… 

Thượng tướng, TS Lê Quý Vương.

Kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, tính chất, mức độ nghiêm trọng, xử lý nghiêm minh đối tượng phạm tội, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước, kiến nghị nhiều giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, bảo vệ vững chắc tính đúng đắn, hiệu quả của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân là hết sức quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Nhằm góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, trật tự, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế, xã hội, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; quản lý dân cư, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để đối tượng sử dụng phạm tội.

Trước những thách thức của tình hình trật tự, an toàn giao thông trong xu thế đô thị hóa nhanh chóng của đất nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông gắn với đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tổ chức việc hướng dẫn, điều hòa giao thông, nhất là ở các thành phố lớn, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thi hành án hình sự, hướng tới mục tiêu vì con người, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, động viên sự tham gia của các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư và gia đình người chấp hành án vào hoạt động thi hành án hình sự, nhất là đối với việc thi hành các hình phạt ngoài tù và tái hòa nhập cộng đồng đối với người đã chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá trở về nơi cư trú, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi vượt qua chính mình tiến bộ trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, với sự lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lực lượng Cảnh sát cơ động đã góp phần thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát, phối hợp giải quyết các tình huống gây rối, bạo loạn, biểu tình, gây mất an ninh, trật tự, nhất là tại các địa bàn, tụ điểm phức tạp, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; phối hợp canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh, luyện tập thành thục các phương án tác chiến phục vụ phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cùng với việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác này, lực lượng Cảnh sát đã tham mưu với cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy về cơ bản đã bảo đảm an toàn phòng cháy cho các công trình ngay từ quá trình xây dựng, giúp loại bỏ các nguy cơ gây cháy; phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở, dân phòng kịp thời chữa cháy nhiều vụ cháy lớn, hạn chế được thiệt hại về người và của cho nhân dân và Nhà nước.

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh Quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017), chúng ta rất tự hào về kết quả công tác, chiến đấu mà lực lượng Cảnh sát nhân dân đạt được trong thời gian qua. Những thành tích đó góp phần tô thắm hơn nữa truyền thống cách mạng, anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam nói chung, của Cảnh sát nhân dân Việt Nam nói riêng và phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước trong tình hình hiện nay.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi hết sức cơ bản cho quá trình phát triển, đất nước ta cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, những tác động tiêu cực từ tình hình khu vực, thế giới. 

Với tinh thần “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, để thực sự làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ cần quan tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cùng các lực lượng khác trong Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ”; phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân…

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân cần không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến thắng sự tấn công, mua chuộc của các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; gương mẫu đi đầu, thượng tôn pháp luật trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm; quan tâm xây dựng hình ảnh người Cảnh sát nhân dân đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, có tác phong, thái độ đúng đắn, kính trọng, lễ phép cầu thị trong giao tiếp, giải quyết công việc để được nhân dân tin yêu, quý trọng và giúp đỡ nhiều hơn.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an có chủ trương, giải pháp đúng đắn, sát hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân phòng, chống tội phạm, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường xã hội ổn định, lành mạnh, tạo ra thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm vững chắc ở từng địa bàn cơ sở.

Quan tâm đến việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, giữ gìn tốt trật tự công cộng; làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, nhất là tại địa bàn dân cư, khu vực quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, những ngày lễ lớn của dân tộc, các mục tiêu trọng điểm; phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động bạo loạn, gây rối trật tự công cộng... Đồng thời, tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong khuôn khổ tổ chức Interpol, Aseanapol và các diễn đàn song phương, đa phương khác.

Không ngừng quan tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chuẩn hóa việc đào tạo, đào tạo lại, tập huấn chuyên sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, các tri thức cần thiết khác cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân; kịp thời bổ sung, cập nhật và tập huấn những văn bản pháp luật về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm mới ban hành để cán bộ, chiến sĩ biết, nắm vững, vận dụng trong thực tiễn công tác, chiến đấu; đồng thời, là lực lượng chủ công, nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục các văn bản pháp luật này vào trong hệ thống chính trị và nhân dân. 

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng cần thực hiện với quyết tâm cao việc xây dựng mô hình tổ chức mới cho phù hợp với thực tiễn, tinh giản biên chế theo chủ trương chung, bảo đảm tổ chức lực lượng Cảnh sát nhân dân đủ sức bao quát trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhưng cũng chuyên sâu, tinh gọn, hiệu quả.

Thượng tướng, TS Lê Quý Vương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Ðảng - Phó Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an