Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

14:57 08/01/2019
Chiều 4-1, sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2018, nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ 2016 - 2018 và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.


Chiều 4-1, sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2018, nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ 2016 - 2018 và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới; quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 trong lực lượng CAND.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, VII, VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhìn thẳng vào sự thật, nhận định, phân tích, dự báo sát xu thế diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH); xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; thống nhất các chủ trương, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh to lớn, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt. Giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật, lực lượng CAND đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH… Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần củng cố hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, nâng cao uy tín và vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa… Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH (đã điều tra, khám phá hơn 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 87.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017). Lực lượng Công an đã quyết liệt mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm…

Công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, môi trường (đã phát hiện, bắt giữ hơn 22.000 vụ, hơn 33.000 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ 1.336,58 kg heroin, 3.279,92 kg và 1.044.063 viên ma túy tổng hợp). Công tác điều tra, xử lý tội phạm và truy nã tội phạm, vận động đầu thú đối tượng truy nã đạt kết quả tích cực; giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Công tác thi hành án hình sự và thi hành tạm giữ, tạm giam được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật…

Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT được nâng lên rõ rệt. Lực lượng CAND đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, quản lý cư trú. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; xảy ra 18.720 vụ, giảm 6,68%; làm 8.244 người chết, giảm 0,28%; làm 14.798 người bị thương, giảm 13,14%); những vấn đề nổi lên trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được kịp thời giải quyết…

Công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, nhất là đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua các dự án Luật An ninh mạng, Luật CAND (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua liên quan đến công tác bảo đảm ANTT. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng đã phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân đạt những kết quả quan trọng. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm “năm công tác cán bộ”. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND được nâng lên rõ rệt, thể hiện rõ vai trò “gương mẫu đi đầu” và đã mang lại những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, được dư luận, nhân dân đánh giá cao…

Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, thanh tra được đẩy mạnh và đạt được kết quả thiết thực.

Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh to lớn, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, chủ động đề ra các khẩu hiệu, phương châm hành động để thực hiện tốt chức năng tham mưu; phối hợp, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác công an. Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, TTATXH có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm.

Năm 2019 là năm rất quan trọng, năm thứ tư để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đảng ủy Công an Trung ương xác định: Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và lành mạnh… Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chủ đề công tác năm 2019 là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở”. Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Anh Hiếu - Minh Tuyến