Nhân danh chương trình xây dựng nông thôn mới để lừa đảo

09:57 20/07/2015
Ngày 19/7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh đã có công văn khẩn gửi các Sở NN&PTNT; Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính; Thông tin - Truyền thông; UBND các huyện, thị xã về tăng cường cảnh giác các đối tượng lừa đảo liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Xây dựng nông thôn mới (NTM).

Công văn cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh, thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị như: Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Long (Vĩnh Linh); Gio Phong, Hải Thái (Gio Linh); Cam An (Cam Lộ) xuất hiện một nhóm người tự xưng là người của "Tập đoàn Xây dựng Việt Nam - Cuba (VIS)" đến làm việc về hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Các đối tượng đã tư vấn cho địa phương lập tờ trình xin hỗ trợ kinh phí các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trên địa bàn và kêu gọi các DN cần việc làm nộp từ 5 đến 15 triệu đồng/công trình để tuyên truyền, quảng bá trên truyền hình, sau đó sẽ được tham gia thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Một số DN tại Quảng Trị đã nộp cho những đối tượng này số tiền 175 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác đối với các thủ đoạn trên để giữ gìn và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thanh Bình