Lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên chỉ khoảng 4,6%

Thứ Năm, 24/11/2022, 15:18

Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao, một tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế đó là lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên vẫn chỉ ở mức khoảng 4,6%/năm - theo số liệu công bố từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

NHNN vừa cập nhật tình hình lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng đồng Việt Nam đối với 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: Xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là khoảng 4,6%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (5,5%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn; 5,2-5,7%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên chỉ khoảng 4,6% -0
Lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,4-9,9%/năm

Về tiền gửi, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng có mức lãi suất khoảng 5,4 -6,5%/năm; 5,6-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,2-6,7%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hà An
.
.
.