Xóa bỏ 8.320 dòng thuế đối với hàng hóa xuất xứ từ Hàn Quốc

09:44 23/12/2015
Từ ngày 20-12, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực, theo đó 8.320 dòng thuế đối với hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã bắt đầu được xóa bỏ.

Phía Hàn Quốc cũng xóa bỏ hơn 11.600 dòng thuế đối với Việt Nam. Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam phát triển mạnh mẽ. 

Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu về số dự án và quy mô vốn đăng ký với trên 4.237 dự án và 37,8 tỷ USD tính lũy kế đến tháng 2-2015. 

H.A