Nhập khẩu theo hạn ngạch 48.620 tá trứng gia cầm trong năm 2016

10:50 19/03/2016
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với muối, trứng gia cầm năm 2016, trong đó năm nay sẽ nhập khẩu 48.620 tá trứng gà, vịt, ngan và các loại khác; lượng muối được nhập khẩu theo hạn ngạch sẽ là 102.000 tấn.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối sẽ được phân giao cho thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. 

Mặt hàng trứng sẽ được giao cho thương nhân có giấy chứng nhận kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu. 

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan muối sẽ được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến tiêu thụ muối trong nước.

V.H.