Lạng Sơn: Làm thủ tục XNK tại cửa khẩu Pò Nhùng, huyện Cao Lộc

23:30 26/04/2013
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Quyết định số 439/QĐ-UBND bố trí lực lượng để quản lý và làm thủ tục cho hàng hóa XNK, người và phương tiện vận tải XNC tại cửa khẩu Pò Nhùng (Mốc 1140), xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định cử các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để quản lý và làm thủ tục cho hàng hóa XNK, người và phương tiện vận tải XNC tại cửa khẩu Pò Nhùng gồm: Biên Phòng, Hải quan, Thuế, Kiểm dịch động thực vật và Kiểm dịch y tế

L.Hiệp
.
.
.