Hà Nội thí điểm sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ theo chuỗi VSATTP

14:40 21/08/2010
Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, Chi cục đang tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trình UBND TP Hà Nội xây dựng mô hình thí điểm sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ theo chuỗi vệ sinh an toàn thực phẩm.

Do nhu cầu tiêu dùng rau hữu cơ trên thị trường Hà Nội hiện rất lớn, ở huyện Sóc Sơn đã xuất hiện 10 nhóm sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tự phát (tự sản xuất và tiêu thụ đến tận gia đình).

Rau hữu cơ là loại rau người sản xuất không bón bất cứ một hoá chất nào, chỉ bón phân hữu cơ và sinh học, do đó nó là rau đảm bảo an toàn và có giá thành cao. Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có hướng dẫn về quản lý sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ, nên Hà Nội hiện vẫn quản lý giám sát quy trình sản xuất rau hữu cơ ở mức độ theo tiêu chuẩn rau an toàn, nên rất muốn thành phố sớm ban hành quy định về sản xuất, tiêu thụ rau hữu cơ

T.H.