Công bố giải thưởng “Sản phẩm Chất lượng Vàng Thủ đô”

Thứ Tư, 23/05/2012, 11:43
Ngày 22/5, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Hà Nội (Hatap) đã tổ chức công bố giải thưởng “Sản phẩm Chất lượng Vàng Thủ đô” lần thứ nhất năm 2012.

Đây là giải thưởng được UBND TP Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - VUSTA, Sở Công thương, Sở Nội vụ Hà Nội bảo trợ và chỉ đạo thực hiện. Hatap là đơn vị được UBND TP Hà Nội cho phép tổ chức bình chọn và trao giải thưởng.

Giải thưởng “Sản phẩm Chất lượng Vàng Thủ đô” với mục đích truyền thông, quảng bá những sản phẩm, công nghệ/dịch vụ có chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, góp phần vì lợi ích xã hội và quyền lợi người tiêu dùng, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường; nâng cao vị thế của doanh nghiệp

H.T.
.
.
.