Chuẩn bị hạ thủy giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên tại Việt Nam

07:56 25/08/2011
Sau 26 tháng thi công, giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên được đóng tại Việt Nam sẽ được hạ thủy vào ngày 31/8 tới.

Theo đại diện tổng thầu chế tạo là Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard), giàn khoan với tổng trọng lượng gần 12.000 tấn sẽ được di chuyển từ vị trí chế tạo đến vị trí sát cầu cảng và được hạ thủy lên sà lan bằng hệ thống kích kéo thủy lực...

Giàn khoan tự nâng 90m nước với tổng mức đầu tư 180 triệu USD là dự án trọng điểm của Nhà nước do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Đây là tổ hợp khoan tự động, di động nổi trên biển và là giàn khoan tự nâng đầu tiên của Việt Nam chế tạo. Dự án có khối lượng chế tạo cơ khí chính xác lớn, phức tạp với hàm lượng công nghệ và khoa học kỹ thuật cao.

Được biết, giàn khoan 90m nước này sẽ được Xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro mua để phục vụ hoạt động sản xuất khoan thăm dò dầu khí tại các vùng nước sâu của Việt Nam

K.H.